Datum: 12.7.2018 | Zhlédnuto: 61x

Obrázky Aloise Terše z Trhosvinenska

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Římskokatolická farnost Trhové Sviny a Kulturní a informační centrum Trhové Sviny Vás zvou na novou výstavu "Obrázky Aloise Terše z Trhosvinenska".


Výstava je instalována v krásných prostorách ambitů kostela Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů. Dosud málo známé skicáky Aloise Terše, který působil jako učitel v Trhových Svinech koncem 30. let minulého století uchovává ve svých sbírkách Jihočeské muzeum, které poskytlo na výstavu kopie představující průřez Teršovou tvorbou z této oblasti.

Alois Terš se svými skicáky obcházel okolní vesnice a zachytil v hodině dvanácté jejich starobylou podobu. Zachovaly se například  jehokresby Boršíkova, Todně i Něchova, Slavče, Rankova, Nežetic, Třebíčka a dalších vesnic. Některá místa se změnila k nepoznání, jinde dodnes nacházíme leccos z toho, co Alois Terš kdysi kreslil, ať už jsou to lidová stavení, kapličky nebo boží muka u cest. Výstava bude slavnostně zahájena v neděli 15. července 2018 v 17:00 hodin a potrvá do 31. srpna 2018.