Datum: 21.2.2018 | Zhlédnuto: 4663x

Uzavření komunikace

ul. Linecká od KIC Kaplice včetně křižovatky u hrobu vojáků Rudé armády, „u pomníku“

Vážení spoluobčané, v období během měsíce dubna 2018 do konce měsíce srpna 2018 proběhne oprava teplovodu a kanalizačního a vodovodního řadu, včetně nového povrchu komunikace a přilehlých chodníků v úseku od KIC Kaplice v ul. Linecká (před č.p. 349) včetně křižovatky „u pomníku“ ul. Linecká, Omlenická a Gen. Fanty.


Dále stavební úpravy zasáhnou za křižovatku do části ulice Omlenická, podél budovy ZŠ Omlenická a do ulice Linecká po odbočku do ul. Bezručova. Z těchto důvodů nebude možný průjezd v tomto úseku. Komunikace bude uzavřena po etapách, vždy po nezbytně nutnou dobu dle postupu stavebních prací.

Nástupní i výstupní autobusová zastávka „Kaplice, škola“ bude po dobu stavby přemístěna do ulice Bezručova, ve které z tohoto důvodu nebude možné parkovat. Umístění této zastávky upřesní autobusový dopravce. K zaparkování bude možné využít nedaleké parkoviště v ul. Omlenická u sběrného dvora.

Za vzniklé obtíže se Vám předem omlouváme, stavební práce budou provedeny v nejkratším možném termínu.

 

Marika Laisková, referent odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice

tel. 380 303 162, 606 731 351