Datum: 31.5.2018 | Zhlédnuto: 1226x

Výzva pro studenty a rodiče

Dvě historické instituce našeho regionu, totiž firma Jednota/COOP a kaplická střední škola (Gymnázium a Obchodní akademie) konkretizují svoji spolupráci, která formálně existuje ze strany školy i s jinými firmami. Jednota/COOP je v našem regionu dobře zakotvený obchodní řetězec a v roce 2019 bude oslavovat 100 let své existence.


Začátky této firmy, která byla založena jako „Konsum“ v roce 1919, byly pozoruhodným pokusem vnést demokratické prvky do hospodářského života válkou zchudlé oblasti mladého Československa.

Když se ekonomická síla dá do služeb demokracie, může se to vyplatit společnosti. Spolupráce místo konkurence, tato motivační linka celosvětového družstevního hnutí, vedla v praxi k tomu, že byl tento princip zapsán dokonce do nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Demokracie funguje dobře jen tehdy,  jsou–li angažovaní demokraté, kteří utvářejí vhodné podminky pro společenský a hospodařský rozvoj. Je pozoruhodné, že původní myšlenka demokratického družstva tak, jak žije ve firmě Jednota /COOP, je mnohem starší, než všechny pokusy nucené kolektivizace socialistické éry.

Náhodou jsme se dostali k dokumentům, které podávají detailní zprávy o historii naší  firmy z doby před druhou světovou válkou.

Většina těchto dokumentů, převážně ty o dlouholetém řediteli Franzi  Praschlovi z Kvildy, který stál od roku 1923 až téměř do druhé světové války v čele naší firmy, jsou v němčině. Chtěli bychom nejzajímavější texty z těchto podkladů zpřístupnit i našim členům, zákazníkům a veřejnosti a hledáme proto překladatele a překladatelky. Současně tyto dokumenty mohou být materiálem, na kterém se žáci naší školy mohou jazykově i historicky vzdělávat.

Ve spolupráci s Ludmilou Opelkovou, Baráčníky z Věžovaté Pláně a Bernhardem Rieplem, původně z rakouského Sandlu, a společně s vedením školy se budeme snažit, aby byly dokumenty do konce roku 2019 přeloženy.

Hledáme tedy vaši podporu, milí rodiče. Vy, ani vaše děti nepotřebují  k  projektu perfektní znalost němčiny. Podle okolností stačí, když budou schopny opsat kratší text do počitače a uložit do Wordu. Dále se společně budeme snažit, aby překlad byl správný.

Pro  nejpilnější  jsou  připravené i odměny.  Máme k  dispozici  20 podílů naší firmy  v hodnotě 1000,- Kč. Ty jsou výsledkem jiného překladového projektu (dvojjazyčné historické knihy o Kaplici). Tuto odměnu bychom rádi předali do konce roku 2019.

Snad se nám podaří tímto způsobem posílit profil kaplické střední školy v oblasti jazyků a regionálních dějin a zároveň zlepšit povědomí historického významu firmy COOP/Jednota v našem regionu.

Společně s dalšími kooperačními partnery bychom mohli potom dále rozvíjet spolupráci, která by dosáhla až k našim českým a slovenským přátelům v Rumunsku a Chorvatsku. Týdeník chorvatských Čechů, který vychází v Daruvaru a okolí se ostatně jmenuje Jednota.  Jaká symbolika J

To by bylo ale už jiný příběh!

 

Zájemci se mohou hlásit:

b.riepl@eduhi.at

opelkova@geukaplice.cz

kozova@jednotakaplice.cz

Budeme s vámi rádi konzultovat detaily a jistě najdeme společné řešení.