Kaplický zpravodaj



Kapličák na snowboardu

Mladý kaplický snowboardista Láďa Hrstka je členem české reprezentace. ... celý článek


Jak se slavil advent a Vánoce na Kaplicku

Když se pomalu blíží vánoční svátky, připomeňme si, že Kaplicko mělo svoje lidové obyčeje a tradice, které uchovávali naši předkové v době předvánoční a vánoční.... celý článek


Povodeň v Kaplici v roce 2002

Ve středu odpoledne 7. srpna 2002 se začaly zvedat hladiny vody na kaplických řekách. Tento stav, naměřený ve svých počátcích na vodoznaku za vodárnou u Pořešína byl hlášen do ...... celý článek


Osídlení Kaplice

Byla Kaplice české nebo německé město? V historii Kaplice najdeme dlouhá období, kdy zde žila většina německy mluvícího obyvatelstva ... ... celý článek


Lékárna v Kaplici

Dům č. 44 na náměstí byl původně tavernou (hostincem) panského pivovaru. Teprve od roku 1818 byl změněn na lékárnu. ... celý článek


Císařská návštěva v Kaplici

Před 275 lety v roce 1732 se na cestě z Prahy do Lince zastavil v Kaplici na nocleh císař Karel VI. Se svým početným doprovodem se ubytoval v horních místnostech panského pivovaru na ...... celý článek