Kaplický zpravodajPomáhej ve tmě

Dne 14. 5. 2015 se v předsálí kaplického kina uskutečnila benefiční akce s názvem Pomáhejme ve tmě. Vybraná částka bude použita na nákup kompenzačních pomůcek pro výuku studenta ...... celý článek


Hry bez hranic

V sobotu 9. května 2015 vyrazila Kaplice do boje na tzv. Hry bez hranic aneb Otevírání letní turistické sezony na Novohradsku, na kterých se už na sedmý pokus utkala s ostatními obcemi ...... celý článek


Upleť nebo uháčkuj čtverec

Jak můžeme pomoci dětem v Jižní Africe... ... celý článek


Noc s Andersenem

V pátek 27. března se v Městské knihovně Kaplice konala již patnáctým rokem Noc s Andersenem, což je celostátní a v posledních letech i mezinárodní projekt knihoven, jenž podporuje ...... celý článek


Z dějin kaplického motocrosu

Stál jsem u zrodu věhlasného motoristického dění v Kaplici, jako jeden z dnes již málo žijících aktérů... ... celý článek


Tragédie letounu B-17G

Nouzové přistání amerického letounu B-17G Flying Fortress u obce Dolní Dvořiště dne 9. 12. 1944. ... celý článek


Benefiční akce Pomáhej ve tmě

Dušana přijedou podpořit i extraligoví hokejisté. Nadace VIA každoročně vyhlašuje grantový program, jehož smyslem je, aby mladí lidé pod vedením garanta projektu podpořili svého ...... celý článek


Kapličák na snowboardu

Mladý kaplický snowboardista Láďa Hrstka je členem české reprezentace. ... celý článek


Jak se slavil advent a Vánoce na Kaplicku

Když se pomalu blíží vánoční svátky, připomeňme si, že Kaplicko mělo svoje lidové obyčeje a tradice, které uchovávali naši předkové v době předvánoční a vánoční.... celý článek


Povodeň v Kaplici v roce 2002

Ve středu odpoledne 7. srpna 2002 se začaly zvedat hladiny vody na kaplických řekách. Tento stav, naměřený ve svých počátcích na vodoznaku za vodárnou u Pořešína byl hlášen do ...... celý článek