Kaplický zpravodajBenefiční akce Pomáhej ve tmě

Dušana přijedou podpořit i extraligoví hokejisté. Nadace VIA každoročně vyhlašuje grantový program, jehož smyslem je, aby mladí lidé pod vedením garanta projektu podpořili svého ...... celý článek


Kapličák na snowboardu

Mladý kaplický snowboardista Láďa Hrstka je členem české reprezentace. ... celý článek


Jak se slavil advent a Vánoce na Kaplicku

Když se pomalu blíží vánoční svátky, připomeňme si, že Kaplicko mělo svoje lidové obyčeje a tradice, které uchovávali naši předkové v době předvánoční a vánoční.... celý článek


Povodeň v Kaplici v roce 2002

Ve středu odpoledne 7. srpna 2002 se začaly zvedat hladiny vody na kaplických řekách. Tento stav, naměřený ve svých počátcích na vodoznaku za vodárnou u Pořešína byl hlášen do ...... celý článek


Osídlení Kaplice

Byla Kaplice české nebo německé město? V historii Kaplice najdeme dlouhá období, kdy zde žila většina německy mluvícího obyvatelstva ... ... celý článek


Lékárna v Kaplici

Dům č. 44 na náměstí byl původně tavernou (hostincem) panského pivovaru. Teprve od roku 1818 byl změněn na lékárnu. ... celý článek


Císařská návštěva v Kaplici

Před 275 lety v roce 1732 se na cestě z Prahy do Lince zastavil v Kaplici na nocleh císař Karel VI. Se svým početným doprovodem se ubytoval v horních místnostech panského pivovaru na ...... celý článek