Absolventi ZUŠ Kaplice

17 absolventů ukončilo úspěšně první stupeň (po sedmi letech studia) nebo druhý stupeň (po jedenácti letech studia) na ZUŠ Kaplice.


Absolventi ZUŠ 2016/17

Absolventi prvního stupně:

Matěj Dušek – kytara (vyučující V. Čížek), Matyáš Plch – kytara (vyučující Mgr. M. Neckář), Kristýna Chlaňová, Martina Morová, Tereza Sytařová, Šimon Tomečka – klavír (vyučující L. Schwarz), Adéla Petroušková – klavír (vyučující Mgr. R. Kahovcová), Tomáš Krutský, Van Anh Nguyen – housle (ze třídy M. Bůžkové) Anna Mičanová – housle (ze třídy Mgr. A. Opekarové). Výtvarný obor absolvoval Pavel Štifter – ze třídy Mgr. J. Lorence.

Absolventi druhého stupně:

Magdaléna Janiová – kytara (vyučující V. Čížek), Lukáš Keist, Benjamin Peraus a Johana Schwarzová – klavír (vyučující L. Schwarz), Kristýna Mocková – zobcová flétna (vyučující V. Klabouch) a Marek Kozak – první absolvent druhého stupně naší školy ve hře na kontrabas (vyučující P. Vyroubal).

Neodpustím si malou statistiku – průměrný absolvent druhého stupně strávil ve škole se svým vyučujícím 440 hodin – to je 55 pracovních dnů. Připočteme-li k tomu hodiny domácí přípravy – které jsou velmi individuální, čas strávený v souborech, na koncertech a v hodinách hudební nauky… poslechla jsem si všechny závěrečné koncerty žáků, rozhodně to nebyla práce marná, jsem mile potěšena kolik osobností naše škola ovlivnila a zanechala v nich hudební stopu… přeji jim, ať se jim investovaný čas vrací ve formě radosti z hudby…

 

Miniaturní statistika aneb školní rok 2016/17 na ZUŠ v číslech

369 žáků, 45 účastníků kurzů, 55 studentů Akademie umění a kultury

17 absolventů

72 koncertů a vystoupení, 4 výstavy

Akademie umění a kultury

Kromě tradiční výuky probíhala v letošním školním roce poprvé Akademie umění a kultury, do školy přibylo 55 studentů ve věku 55+ , studujících hru na hudební nástroje, zpěv, výtvarný obor a kombinované studium. Studenti se účastnili koncertů, výstav a pracovali každý dle svých sil. Škola se stala prostorem pro sdílení umění, kultury a vzájemné obohacování napříč generacemi. Přeji všem studentům, aby jim jejich energie a studijní elán vydržely, a doufám, že pro ně bude naše škola místem, kam se těší.

 

Další informace na www.zuskaplice.cz

za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová

Autor: Mgr. Anežka Opekarová | Zveřejněno: 23.7.2017 - 00:00 | Zhlédnuto: 1853x