Akademie umění a kultury

Končí druhý semestr Akademie umění a kultury (Vzdělání III.věku) při ZUŠ Kaplice. Hlavní náplní studia byl „průřez dějinami umění“. Nešlo však jen o pasivní poslouchání lekcí, ale došlo i na praktické vyzkoušení vlastních dovedností.


O teoretickou část výuky se tentokrát postarali pedagogové – Radka Kahovcová, Leo Schwarz, Václav Kahovec, Josef Lorenc, Daniel Tácha a Lucie Sirová. Pod jejich vedením se studenti dozvěděli něco ze základů hudební notace, jak probíhal její vývoj a jaké jsou kompoziční techniky. Dále se seznámili chronologickým vývojem dějin hudby, architektury a výtvarného umění, specielně mozaiky. Velký ohlas měly lekce věnované dějinám hudby Francie nebo urbanismu Paříže.

Nezůstalo však jen u teorie, došlo i na praxi. Jedním z úkolů bylo, vyzkoušet si, jak se dělá „fotoreportáž“ na dané téma. Zadání znělo: na několika fotografiích předvést „street foto“ ze života Kaplice nebo představit „barevné variace“. Jedna lekce byla věnována fotografování v terénu, přesněji v místních parcích. Nakonec nezůstalo jen u fotografování, ale zdrojem všeobecné zábavy se stalo i prověření cvičebních prvků v parku. Nejúspěšnější byl Pavel Hanžl, který vystavoval své krásné a zajímavé fotky v budově ZUŠ.

Další zajímavou příležitostí, byla lekce věnovaná glazování hrnečků. Možnost vyzkoušení této techniky ověřila zručnost a nápaditost studentů.

Ani tentokrát nechyběl na závěr výuky společný výlet. Cílem byl cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě. Společná prohlídka začala v klášterním kostele. První kroky vedly na kůr kostela, kde varhanář Lukáš Krutský účastníkům předvedl jedny z nejcennějších roman-tických varhan v Čechách, které v roce 1892 vyrobil Leopold Breinbauer z Ottensheimu. Mají původní mechanickou trakturu, dva manuály, 41 rejstříků a 2052 píšťal. Mimo to má chrám ještě jedny malé varhany ukryté ve stěně mnišského chóru, které se užívají jako doprovod mnišských modliteb. Jak varhany zní, předvedl pan učitel Leo Schwarz. Studenti si mohli ověřit, jak působí hudba v uzavřeném prostoru na kůru a jak ve volném prostoru dole v chrámu. Není to jen hudba, ale celkové umění stavitelů, co působí na návštěvníky. Jejich záměrem bylo, aby lidé svůj pobyt v chrámu dokázali vnímat všemi smysly. Umocnění zážitku doplnila i hra na oboje chrámové varhany v podání pana Schwarze a pana Krutského.

Návštěva pokračovala prohlídkou klášterního areálu, úlohy průvodce se ujal historik Mgr. Jiří Franc. Fundovaně seznámil studenty s historií kláštera a upozornil je na mnohé zajímavé detaily – Vyšebrodská Madona, rožmberská hrobka, Závišův kříž … Prohlídka skončila v klášterní knihovně příslibem, že další setkání bude s restaurátorkou starých tisků.

Nezbývá, než poděkovat pedagogům a všem pak popřát hezké prázdniny !

Autor: Daniela Wimmerová, Hyalit | Zveřejněno: 5.7.2017 - 00:00 | Zhlédnuto: 1135x