Benefiční akce Pomáhej ve tmě

Dušana přijedou podpořit i extraligoví hokejisté. Nadace VIA každoročně vyhlašuje grantový program, jehož smyslem je, aby mladí lidé pod vedením garanta projektu podpořili svého vrstevníka se zdravotním handicapem uspořádáním benefiční akce.


Nadace VIA každoročně vyhlašuje grantový program, jehož smyslem je, aby mladí lidé pod vedením garanta projektu podpořili svého vrstevníka se zdravotním handicapem uspořádáním benefiční akce.

Protože tento školní rok začal na kaplickém gymnáziu studovat Dušan Bouchal, který trpí těžkou zrakovou vadou, rozhodla se naše škola ve spolupráci se členy výtvarné sekce ZUŠ pořádáním takovéto benefiční akce Dušana podpořit a získat pro něj finanční podporu z nadace VIA.

Náš projekt „POMÁHEJME VE TMĚ“, který je jedním ze šestadvaceti schválených projektů, se uskuteční 14. 5. 2015 od 16 hodin v předsálí kaplického kina. Na co se tedy můžete těšit?

V předsálí vás uvítá výstava obrazů mladých výtvarníků ze ZUŠ, kteří pod vedením Martina Kubaláka malovali obrazy s vlastnoručně vyrobenými brýlemi, které simulovaly různá zraková postižení. Ve stejný den na stejné místo přijedou Dušana podpořit i hráči hokejového klubu ČEZ MOTOR České Budějovice, kteří v době od 16 do 17 hodin uspořádají podpisovou akci. Po této autogramiádě bude následovat již výše zmiňovaná vernisáž.

Finanční částka, kterou Dušana podpoříte, je dobrovolná. Přijďte si třeba jen pro podpis hokejisty či se podívat na obrazy. Vhoďte do urny jakýkoliv obnos nebo si kupte obraz, který se vám bude líbit. Finanční částku, která bude při benefici vybrána, nadace VIA zdvojnásobí a celý obnos bude využit pro nákup kompenzační pomůcky pro Dušanovo studium.

Náš projekt se mně osobně mezi podpořenými projekty z celé České republiky jevil jako velmi originální, a proto má velkou šanci zvítězit i v červnovém celostátním kole. V případě celorepublikového vítěz-ství čeká na Dušana bonus od nadace VIA v hodnotě 30.000,- Kč.

Všechny srdečně zveme na naši benefiční akci! Přijďte podpořit dobrou věc!

Za realizační tým, mladé výtvarníky a studenta Dušana Bouchala


Autor: Radek Brůžek | Zveřejněno: 14.4.2015 - 00:00 | Zhlédnuto: 1758x