Kaplická škola v době po Kindermannovi

Roku 1774 byl povolán Anton Holl jako školní učitel do Vyššího Brodu a Johann Georg Riedl získal jeho pozici v Kaplici.


Jako regenschori zřejmě nebyl zadobře s děkanem Paulem Spaltem, který se roku 1778 stal nástupcem Kindermanna. Spalt si stěžoval na krajském úřadě, že Riedl o vánočním svátku zpíval v kostele, asi při jedné pastýřské hře, dost vulgární, neslušné písně. 

V dubnu roku 1780 navštívil školu úředník krajského královského úřadu Ignaz von Papa. Na jedné z porad magistrátu ustanovil, že má obec pořídit za 40 zlatých učebnice, učitelům obstarat lepší obživu a zajistit druhou školní třídu. Magistrát poté vyslal čeledína Ignaze Pilse pro požadované učebnice do Prahy a při zkouškách v květnu za přítomnosti obou učitelů obdaroval magistrát žáky těmito učebnicemi. Učitelé ale měli dohlížet na to, aby tyto učebnice mohly být při odchodu žáků předány nově nastupujícím. Druhá učebna nechala na sebe ještě dlouho čekat.   V březnu roku 1792 přišel na inspekci do školy krajský komisař Gotthart  Kretzer. Učiteli tenkrát byli stále ještě Riedl a Tjiatjiovn. Kretzer během následného několikahodinového jednání, na kterém byli také přítomni ekonomický ředitel Adalbert Schmit, děkan Paul Spalt, starosta Ignaz Stiglitz a řada občanů a sedláků, ustanovil, že: všechny děti školou povinné, které nebudou školu navštěvovat, se zanesou do seznamu a budou vyzvány k návštěvě školy.

Žáci budou vyučováni ve 4 odděleních; každý žák má přinést každý týden školné: v 1. oddělení 2 krejcary, ve 2. a 3. oddělení 1 krejcar a ve 4. oddělení 0 krejcarů.  Dále vydal příkaz obstarat nové prostorné učebny.        

Ale teprve roku 1809 byla pronajata místnost v Kostelní ulici v domě č. 127 (vedle pozdějšího daňového úřadu) a následně roku 1810 konečně zakoupen na dolním konci Kostelní ulice dům č. 123 a přestavěn na tři školní třídy. Byl zaměstnán třetí učitel. (IO, str. 96 a další)

Překlad kapitoly „Kaplická škola v době po Kindermannovi“ do češtiny: Veronika Povišerová, Hluboká nad Vltavou


Autor: | Zveřejněno: 27.3.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 560x