Kaplický park

Cizinci, který přichází z kaplické železniční zastávky, se nabídne již na začátku města Kaplice příjemný pohled na městský park, který leží stranou hlavní silnice.


 

Dobře udržované procházkové cesty, nádherně uspořádané skupiny keřů a stromů poskytujících stín lemují rybník, který leží uprostřed parku. Na břehu rybníka se nachází roztomilý srub s okny vyzdobenými květinami, připomínající perníkovou chaloupku z pohádky o Jeníčkovi a Mařence. Přítok k rybníku šumí přes půvabný vodopád a v potůčku se hemží malé rybičky. Náš park, tento nádherný kousek přírody se stinnými nerušenými místy, zurčícím vodopádem a klidným rybníkem, skýtá příjemné místo
k odpočinku pro mladé i staré.

A kdo si pamatuje na místy hodně bažinatou louku, ze které vznikl park, si cení ještě více tohoto místa a vzpomíná s vděčností a uznáním na všechny, kteří neúnavnou pílí a velkou vytrvalostí vytvořili toto nádherné dílo, jež je dodnes nádhernou ozdobou města Kaplice.

Za iniciátora našeho městského parku je považován zesnulý starosta pan Heinrich Papsch (1898-1919), který v roce 1910, během konání plenární schůze spolku „Anpflanzungs- und Verschönerungsverein“ („Osazovací a okrašlovací spolek“) navrhl zřízení parku na louce „Kainka- a Erdmannische Wiese“. Přitom se zmínil o možnosti získat bezplatně projekt na realizaci parku od ředitelství vídeňských městských zahrad, a to prostřednictvím jeho přítele, vídeňského magistrálního rady pana Hanse Pfeiffera.

V roce 1911 předložil tento projekt pan Papsch na plenární schůzi okrašlovacího spolku. Zároveň bylo přijato usnesení, obrátit se na zastupitelstvo města, aby mu k tomuto účelu přenechalo zmíněnou louku. I když tento plán nebyl při realizaci parku zcela přesně dodržen, položil v podstatě základy dnešní podoby městského parku.

16. května 1916 udělil obecní výbor Kaplice povolení ke zřízení parku na kaplické obecní louce „Kainka-Erdmannische Wiese“. Park měl být vybudován dle plánu, který zaslal ředitel vídeňských městských zahrad Wenzel Hybler, jemuž bylo vyjádřeno hluboké poděkování.

Starostenský úřad dále k dotyčnému spisu poznamenal, že bude vždy považovat za příjemnou povinnost, účinně podporovat snahu okrašlovacího spolku o zlepšení vzhledu města obecně, a zejména pak snahu jmenovaného spolku o založení a realizaci parku, jaký již v podobných městech většinou dlouho existuje.

Okrašlovací spolek se nyní s opravdovou vervou pustil do provedení plánu. Vždyť v jeho čele stál také muž, který byl pro tento úkol po všech stránkách jako stvořený. Pan Pavel Kadasch jako předseda okrašlovacího spolku věnoval mnoho času a úsilí realizaci plánu a jeho bohaté zkušenosti v oboru zahradnictví mu k tomuto účelu přišly velmi vhod. A tak díky panu Kadaschovi má jeho rodné město Kaplice park, který může být vzorem i pro jiná města.

Ačkoliv měl okrašlovací spolek jen málo prostředků a ačkoliv se setkal i s nepřátelstvím, byl plán realizován. Okrašlovací spolek a jeho předseda pan Paul Kadasch si tak za to získali zásluhy, které musí uznat všichni opravdoví milovníci přírody.

S vděčností musí být také vzpomenuto na všechny, kteří bezplatným poskytnutím povozů pomohli podpořit dílo. Jedná se o: vedení kaplického městského pivovaru a majitele povoznictví: pány Blocha, Grabensteinera, Adalberta Schimanka a Aloise Wanezceka. Poděkování náleží také lesnímu úřadu v Nových Hradech za bezplatnou dodávku malých stromků a keříků. Při největší úspornosti byla v letech v letech 1911 až 1914 vydána částka ve výši 3670 korun na mzdy a 1310 korun za keře a stromy. Tyto finanční prostředky byly vynaloženy z příspěvků členů okrašlovacího spolku, významný příspěvek ve výši 3900 korun věnovala také Sparkasse v Kaplici. Pro děti bylo zřízeno vlastní místečko: v dětské části parku se nachází houpačka a pískoviště k obveselení mládeže. Park je příjemným útočištěm pro opeřené zpěváky a spousta ptačích budek jim poskytuje bezpečné přebývání. Plánovanou instalací krmítek by se park měl stát pro naše zpěváčky pohostinným domovem.

Stále a znovu se v parku provádí vylepšení, pro každý dobře myšlený podnět se najde možnost realizace. Tak se náš park stal půvabným místečkem na zemi, které všem nabízí odpočinek a zábavu po práci.

Hans Waltenberger, Kaplice

(podobně tento text vyšel v „Budweiser Zeitung“ č. 45 v roce 1938) Překlad do češtiny a opravy: Hana Musilová, Radek Janošťák, Jiří Němec, Kaplice, Martin Baumann, Jan Mareš, České Budějovice, Martin Macháček, Zliv, Zbyněk Bendl, Petr Valík, Velešín, Jana Vlčková, Bavorov, Hanka Lüftnerová, Bernhard Riepl, Milan Smejkal, Kaplice, Kamila Hořická, Eva a Milan Noskovi, Tomáš Kopačka, Radka Schmausová, Fa. Teufelberger-Veselí n.L.

Autor: Hans Waltenberger, Kaplice | Zveřejněno: 25.8.2016 - 00:00 | Zhlédnuto: 1839x