Lékárna v Kaplici

Dům č. 44 na náměstí byl původně tavernou (hostincem) panského pivovaru. Teprve od roku 1818 byl změněn na lékárnu.


Dekretem okresního úřadu z 31. ledna 1797 bylo povoleno zřízení lékárny v domě číslo 62 v Novohradské ulici tehdejšímu majiteli Franzi Schisserle (lékárna sloužila v letech 1797-1818). Jeho následovník Josef Schützenberger ji roku 1818 přeložil do domu č. 44 na náměstí.

V průběhu let přecházela na následující majitele:

Po Josefu Schützenbergerovi (1818 - 1850) Wenzel Binder (1850 - 1864), Franz Siruček 1864 - 1866, Josef Douscha 1866 - 1874, Karl Knap 1874 - 1888, Karl Fried 1888 - 1896, Rudolf Luke 1896 – 1900 a Karl Hildebrand od r. 1900.

Prostřednictvím výnosu c.k. místodržitelství pro Čechy z 29. října 1905 byla tehdejšímu majiteli Karlu Hildebrandovi doručena výzva, aby dokázal reálnou povahu živnosti lékárny, která byla dosud zanesena v pozemkové knize jako radikovaná živnost; vlastně byl vyzván, aby podal žádost o znovuuznání radikované živnosti zemským nebo dvorským úřadem.

Po příslušných krocích přišlo od téhož místodržitelství prostřednictvím výnosu z 10. července 1906 rozhodnutí, že lékárna v Kaplici byla uznána jako volně prodejná realita, která byla v pozemkové knize omylem zapsaná jako radikovaná živnost a jako taková byla vymazána.

Lékárna v Kaplici nese jméno „Zur Fortuna“, česky „U Fortuny“ a tato bohyně štěstí byla zobrazena na pěkném obraze na průčelní zdi budovy, zatímco obě strany vstupních dveří zdobily postavy Aeskulapa.

Dne 12. dubna 1797 uvědomil krajský úřad v Budějovicích veřejnost o zřízení lékárny v Kaplici.

 

POŽÁR LÉKÁRNY V KAPLICI

Roku 1860, o Vánočním svatovečeru, vypukl ve skladišti léčivých bylin lékárny o půl dvanácté hodině v noci požár. Jen okolnost, že kolem ležící a sousedící střechy byly vysoko pokryty sněhem, zabránila nevy-hnutelnému rozšíření ohně, neboť hořící svazky léčivých bylin zcela podobny sršícímu raketovému dešti padaly na střechy v širokém okolí. (Kronika města)

 

Autor: | Zveřejněno: 1.4.2015 - 00:00 | Zhlédnuto: 1887x