Loučení s prázdninami

Příjemné zakončení letošních nadmíru horkých prázdnin si užily děti, které přišly na „Loučení s prázdninami“. Akci připravila pobočka kaplické knihovny v Blansku ve spolupráci s římskokatolickou farností v Kaplici.


Start celé akce byl v knihovně. Tady všichni obdrželi formuláře, aby měli kam zapisovat získané body. A pak už žádné zdržování, okamžitě se pustili do plnění úkolů. Jak by ne, když vše mělo být završeno nálezem „sladkého pokladu“ …

Hned první úkol vyžadoval značnou fantazii. Děti si přečetly jména cizokrajných zvířat, která zněla velmi neobvykle. Posuďte sami – Komba ušatá, Kasuár přílbový, Papuchalk bělobradý… Měly za úkol nakreslit, co si pod tím názvem představují. Výsledky jejich snažení můžete vidět na výstavce v knihovně v Blansku.

Dalším úkolem bylo sestavit rozstříhaný obrázek a pak už se pokračovalo v terénu. Třetí úkol, kde měly děti rozluštit rozličné hádanky a poznávat hrdiny z pohádek, celkem hravě zvládli všichni. Svou fyzickou zdatnost a šikovnost prověřili závodníci na dalším stanovišti – hodem míče do otevřené pusy nebo oka klauna a chytáním rybiček na udici.

Pak už hurá za pokladem, který byl ukryt poblíž vchodu do kostela. Po chvilce tápání a nejistoty, byl přece jen objeven a spravedlivě rozdělen mezi soutěžící. Absolutním vítězem bodovacího snažení se stal Jan Románek, který získal za svůj výkon knížku.

Program pokračoval společným malováním v kostele voskovkami na smirkový papír. Atmosféru plnou klidu a pohody, doplnila svým vystoupením Adéla Petroušková, která zahrála na varhany. Nejsou to jen tak nějaké varhany, vždyť na ně před dávnými časy hrál sám Wolfgang Amadeus Mozart.

Do kostela zavítalo i několik dospělých a program se všem líbil. Nakonec, jako sladkou tečku, dostali zúčastnění ovocný dort se šlehačkou…

Úplný závěr proběhl opět v knihovně, kde přežehlením na papír teprve vynikla definitivní podoba výtvorů, které vznikaly v kostele. Spokojené byly nejen děti, ale i jejich maminky, které ocenily naši snahu slovy: „Konečně se pro děti v Blansku taky něco dělá !“

Zbývá jen popřát dětem dobrý start do nového školního roku a poděkovat Haně Petrouškové, Janě Urazilové, Romanovi Völkelovi a Pavle Mikšíkové za pomoc při organizování této zdařilé akce.

Autor: Daniela Wimmerová, knihovnice Blansko | Zveřejněno: 24.9.2015 - 00:00 | Zhlédnuto: 1786x