Měšťanská škola v Kaplici

Podle říšského školského zákona z roku 1869 bylo stanoveno, že ve městech, po ukončení docházky do pětileté obecné školy, následuje tříletá škola měšťanská, aby se tak pozvedla úroveň vzdělání střední třídy.


V březnu roku 1873 žádala Kaplice peticí u c.k. zemského školního rady o provozování měšťanské školy, což jí také „z nejvyšších míst” bylo povoleno. Nyní se muselo přemýšlet o zřízení nových tříd a potřebných kabinetů. V každém patře školy na Kindermannově náměstí se mohly vestavením příček, ze dvou velkých školních tříd, nyní získat tři menší třídy. Obytný pokoj podučitele se zrušil a byl určen pro potřeby školy.

Na podzim roku 1874 už mohl být otevřen první ročník chlapecké měšťanské školy. Ředitelem zde byl jmenován učitel z vyšší dívčí školy v Budějovicích, Karl Hoke, byl rovněž pověřen za ředitele obecné školy. Učitel na obecné škole Ignaz Oberparleiter se stal po složení zkoušek pro měštanskou školu učitelem I. třídy.

Školní budova byla brzy příliš malá. Proto se v roce 1889 rozhodlo, aby se pro potřeby školy adaptovalo západní křídlo městského pivovaru. Jeho přestavbou se sice získaly tři třídy, nedostatek místa však vyřešen nebyl.

V roce 1906 byl počet školáků v obecné škole 204 chlapců a 253 dívek, v měšťanské škole 115 chlapců, z toho počtu jich 34 přišlo z jiných školních obcí.

V zimě mohli učni navštěvovat učňovskou školu; vyučovalo se od 18 do 20 hodin. Mateřská školka byla založena “Německým školským spolkem” již v roce 1883. Mnoho dětí to mělo do školy příliš daleko. “Německý školský spolek” proto ve vsi Ráveň (Rabus), která leží 4 kilometry severně od Kaplice a nedaleko jazykové hranice, zřídil obecnou jednotřídní školu německou, 4. října 1908 byla slavnostně vysvěcena katechetou Franzem Schütznerem. Prvním učitelem zde byl ředitel školy Karl Wodak.

Už v roce 1903 na nátlak školských úřadů se obec rozhodla postavit novou budovu, která bude sloužit všem školním účelům. V Linecké ulici byl získán stavební pozemek o velikosti 5350 metrů čtverečních za cca 9000 korun. První plán stavby od architekta profesora Schwertnera z Plzně se školské obci zdál až příliš drahý. Teprve nový plán od budějovického stavitele Stabernaka, s návrhem předpokláda-ných nákladů ve výši 170 000 korun, dostal schválení od úřadů. Stavební zakázku po slevě nákladů o 3,5% obdrželi: J. Midasch a Johann Gotthard, stavitelé ze Zdíků a Wenzl Kubik, stavitel z Kaplice.

1. října 1908 byla výstavba zahájena a už 3. října 1910 se mohla zahájit kolaudace právě dokončené školní budovy. Náklady stavby se ještě zvýšily z důvodu několika změn na asi 180 000 korun.

Na samotnou Kaplici z toho připadla částka 135 000 korun, procentuálně se zbytek z nich rozdělil mezi obce zapsané do školského obvodu: Jarmaly a Velenov, Hubenov, Žďár, Rožnov, Velký a Malý Strádov, Milíkov, Skorenice, Loužecký dvůr, Ješkov, Zdíky a Ráveň, které ještě musely vložit částky v rozmezí od 1126 korun do 7784 korun. Zemský výbor poskytl dotaci 2500 korun a obyvatelům města dala kaplická spořitelna, jako bezúročnou půjčku splatnou za 50 let, 100 000 korun.

Obecní zastupitelstvo usneslo, u příležitosti šedesátiletého výročí vlády císaře, požádat Nejvyšší dvorskou kancelář, aby kaplická škola mohla nést titul „Jubilejní chlapecká obecná a měšťanská škola císaře Františka Josefa I.“, což bylo „milostivě“  poskytnuto.

Slavnostní otevření budovy se uskutečnilo 9. 10. 1910. Místní školský rada, zástupce c.k. okresní školské rady, obecní zastupitelé, učitelský sbor spolu se školní mládeží, téměř všechny místní spolky a mnoho obyvatelstva se zůčasnili oslavy.

Hudební spolek společně s mužským sborem zaspívali dva chorály, potom děkan Matthäus Guschlbauer, za asistence katechety Franze Schütznera a svého kaplana Fridricha Holy, vysvětil školu, potom pokladník spořitelny Wenzl Klement za obec a c.k. okresní školní inspektor a ředitel školy Karl Hoke pronesli proslovy.

Pomocí příspěvků okresní školské rady, darů a sbírek mezi přáteli školy se sešla tak bohatá sbírka učebních pomůcek, že stěží našla své místo ve dvou kabinetech.

V roce 1910 už sbírka měla 5854 učebních pomůcek a stala se pozoruhodností města. Ze 486 kusů knih pro mládež vlastněných školní knihovnou, si každý z žáků mohl zdarma vypůjčit jednu knihu týdně. V kaplické obecní knihovně v té době bylo 1120 knih, týdenní poplatek za výpůjčku byl 2 haléře za knihu. Učitelé kromě toho měli volně k dispozici učitelskou knihovnu s 1045 knihami. V zimě ves-nické děti dostávaly - také proto, aby se podpořila jejich pravidelná docházka - teplou školní polévku. Zaplacena byla z vlastního fondu. Dívčí škola obecná zůstala ve školní budově na Kindermannově náměstí. Zde byla se zahájením zahájením školního roku 1914/15, zásluhou ředitele Hokeho, otevřena první a jediná měšťanská škola pro dívky v okrese.

Z knihy Dr. Herberta Sailera „Kaplice-Dějiny jednoho městečka na Šumavě“, II. díl, překlad do češtiny: Ing. Milan Šmejkal, Kaplice

Autor: Herbert Sailer | Zveřejněno: 27.3.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 648x