Povodeň v Kaplici v roce 2002

Ve středu odpoledne 7. srpna 2002 se začaly zvedat hladiny vody na kaplických řekách. Tento stav, naměřený ve svých počátcích na vodoznaku za vodárnou u Pořešína byl hlášen do Českého Krumlova na civilní obranu.


Zástupce MěÚ a zástupce Městké policie začali objíždět dětské tábory a upozorňovali jejich vedoucí na možnou evakuaci. Pořešínský tábor jako jediný uposlechl a ve 21.15 hodin téhož dne z něj byly děti evakuovány do tělocvičny školy v ulici Školní.

V noci ze středy na čtvrtek praskla Soběnovská přehrada, v Mostkách povolil rybník Pytlový. Obojí se odehrálo v časovém rozmezí pouhé čtvrt hodiny. Říčce Černé se z přívalu vody z uvolněné přehrady zvětšil průtok, Malše, která její tok přijímá, se zarazila, pak ale praskl Pytlový rybník. Na Kaplici se valila vlna z tohoto rybníka a zvýšila už i tak prudkým deštěm rozdivočelou Malši. Kolem druhé hodiny v noci přijeli místní hasiči s raftem na Bělidlo a evakuovali odtud zatopené obyvatele. Správa domů poskytla náhradní prostory (třeba v bývalé restauraci U paroha). To ráno poté se doslova dalo vyrazit do polí a sbírat ryby...

Ve čtvrtek, jakmile voda zahájila pokles, začaly Technické služby odčerpávat vodu, spravovat park. Sbor dobrovolných hasičů se staral o odstraňování nánosů kmenů a zajištění průtoku u mostu Na Papírně.

V následujících dnech se připravovali pytle s pískem, očekávalo se opětné zvednutí vody. Podle meteorologických zpráv měl přijít déšt, ale nebylo bohužel počítáno s tím, že déšť v takové míře. V Nových domkách byly zbudovány zátarasy ze zeminy. V neděli se déšt spustil, nezasáhl přímo Kaplici, ale řeky se opět rozvodnily. V pondělí v noci ve tři hodiny stoupala voda Malše i Novodomského potoka, na Malši stoupla asi o 30 čísel oproti středeční. Naplno udeřil déšť i s bouří na druhý den v pondělí, přinesl hotovou průtrž mračen.Voda ve svém rekordu stoupla na více jak 2,5 m nad původní hladinu (měřeno u truhlárny na Bělidle). V centru města byla několikrát přerušena dodávka elektrického proudu. V některých místech byl proud odpojen na delší dobu. V Nových Domcích se včas evakuovaly tři rodiny, zbytek odmítl. V den, kdy voda začala klesat, se lidé mohli vrátit a byl jim díky vstřícnosti JČE v co nejkratší době zapojen elektrický proud.

V úterý nastoupila svojí službu ve městě vojenská policie, aby zde zajistila veřejný pořádek, bránila rabování postižených domů a zároveň dohlížela na, na pomoc nám vyslané, vojáky. Do města přijelo v první vlně 20 vojáků z Jindřichova Hradce, ve druhé vlně je doplnili vojáci z Bučovic, dohromady přijala Kaplice 50 vojáků (složených z ženijního útvaru či civilní obrany). Jejich pomoc spočívala především ve vyčištění toků místních řek, zábran ze břehů a zprovoznění kanalizačních, elektrických a komunikačních sítí. Vojáci byli ubytováni ve sportovní hale, byli zde i záložáci. Pomáhali rovněž hasiči z Břeclavi a dobrovolníci z celé republiky. Na organizování pomoci dobrovolníků se angažovaly Technické služby, práce se týkala převážně vyčištění vodou a bahnem poničeného parku.

Vyčíslená škoda činila přes 71 000 000,- Kč (majetek města a občanů).

 

Autor: | Zveřejněno: 1.4.2015 - 00:00 | Zhlédnuto: 2237x