Slavnosti jako okénko do historie...

Prázdniny roku 2018 v Kaplici uzavřely Kaplické slavnosti, které se tématicky pokusily "nahlédnout" okénkem do historie a připomenuly 100 leté výročí od vzniku Českoskoslovenské republiky.


Rok 1918 znamenal pro Čechy a Slováky nejen vznik republiky, rozpad Rakousko-Uherska, ale také konec 1. světové války, v které bojovalo na straně Dohody, ale i na straně Trojspolku mnoho českých mužů, zapojených jako legionáři. V Kaplici se pravděpodobně poprvé předvedly uniformy a výstroj armád první velké války, tedy jste mohli v městském parku potkat legionáře z Itálie, vojáky skotské armády, muže v německých či rakouských uniformách, případně četníky... Klub vojenské historie předvedl velmi efektní ukázku bojů z konce války a střelecké rány nebylo možné přeslechnout po celé Kaplici. V průvodu se představilo také jezdectvo - nakonec nepřijeli rakouští dragouni, ale zástupci armád z Německa, Ruska, Itálie, Rakouska a také jezdec z americké kavalérie. Tito vojáci mezi sebou svedli novodobý rytířský turnaj v obratnosti zacházení se zbraněmi při jízdě na koních... 

Vše ale v sobotu zahájil velkolepý průvod, v kterém centrem města prošlo na 150 účinkujících v kostýmech z přelomu 19./20. století až po dvacátá léta 20. století, doprovodila jej také početná skupina hostů z rakouského Freistadtu, ať už zde mluvíme o městské kapele, Freistadtské gardě a dámách ve zlatých čepcích. Roku 1918 vznikla nejen Českoskoslovenská republika, ale také republika Rakousko. Na počest přátelství českého a rakouského národa byla při příležitosti slavností v parku vysazena lípa. Této ceremonie se zúčastnila jak starostka rakouského Freistadtu, tak starosta města Kaplice. 

Rádi bychom poděkovali všem milým dobrovolníkům, kteří se v kostýmech připojili do průvodu, všem, kteří při slavnostech pomáhali, tentokrát opět za deštivého počasí, Jednotě DS Kaplice, která si pro více jak 200 dětí připravila dárky do zážitkové vojenské stezky dětského dne, sponzorům a účinkujícím...  

 


Autor: KIC Kaplice | Zveřejněno: 5.9.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 553x