Studenti virtuální univerzity

Slavnostní závěrečný seminář studentů virtuální univerzity třetího věku proběhl v Kaplici.


Od okamžiku, kdy človíček spatří světlo světa, začíná poznávat své okolí a učí se, jak ve společnosti obstát. Zpravidla následuje mateřská a základní škola, mnozí pokračují v učňovském či středním školství a někteří se rozhodnou pokračovat dál na školách vysokých. Často následují různé stupně a formy doplňování a rozšiřování znalostí a to až do konce ekonomicky aktivního života.

Ale ani poté učení nekončí. V ČR se úspěšně rozvinul systém celoživotního vzdělávání a jedním z jeho stupňů je Univerzita třetího věku (U3V). Pro občany ze vzdálených míst vznikla možnost studia na tzv. Virtuálních univerzitách – VU3V. Jde o studium prostřednictvím internetu a studenti se obvykle scházejí jednou za dva týdny, společně si poslechnou na internetu přednášku a společně se tamtéž pokusí vyplnit test znalostí. Mezitím studuje každý samostatně tam, kde má k internetu přístup.

Řada věcí s věkem přibývá na kvalitě. Starožitnosti, víno, .... patří k nim i Hyalit, neboli skelný opál, nejčistší odrůda minerálu opálu z období třetihor, který vytváří velmi působivé a dokonale čisté útvary. Skupina seniorů z Kaplice, Dolního Dvořiště, ze Soběnova a z dalších obcí v okolí založila v Kaplici jedno ze vzdálených středisek VU3V a zvolila si pro své občanské sdružení právě název HYALIT jako symbol lidských hodnot, které rovněž s věkem rostou.

V květnu byl v kinokavárně KIC v Kaplici slavnostně ukončen už třetí rok virtuálního studia střediska Hyalit za účasti studentů i z okolních středisek VU3V. Událost zahájily děti lidové školy umění s velmi dobře připraveným programem písní, kdy obdivuhodný výkon některých vyloudil u posluchačů až mrazení. Následovalo představení činnosti jednotlivých středisek a ohlédnutí se za minulostí. Osvědčení o úspěšném zakončení studia předala studentům zástupkyně garanta studia, Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, paní Ing. Klára Nehodová. Aktivitu studentů ocenil i zástupce Městského úřadu v Kaplici pan Mgr. Libor Lukš. Také paní doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. pochválila seniory nejen za péči o své duševní zdraví, ale i za další aktivity a popřála jim hodně elánu k pokračování ve společných akcích jakéhokoliv typu. Po výborném obědě předvedla taneční skupina Baráčníků Věžovaté Pláně Staročeskou besedu, a celou akci tak ukončila.

Poděkování patří personálu kinokavárny a KIC, městu Kaplice za možnost uspořádání akce a za trvalou morální a finanční podporu, stejně jako obci Dolní Dvořiště za velkorysý finanční příspěvek k uspořádání akce. Ocenění zaslouží i organizátoři, paní Sobolová, paní Wimmerová, pan Hanžl, fotograf a spolutvůrce elektronické prezentace, paní Melková, paní Kováčová, Leitgebová a všechny další dámy, které napekly výborné kousky k občerstvení, nazdobily stoly vlastními výrobky a pečovaly o hosty.

Slavnostním závěrem studia ale činnost sdružení Hyalit nekončí. Už v průběhu prázdnin plánuje další setkávání, přednášky, studium a společné výlety za poznáním všeho druhu. K poznávání patří i nalézání nových přátel. Stávající studenti budou proto potěšeni, když se mezi ně přijdou i jen nezávazně podívat či popovídat si další zájemci, kteří by později mohli přinést nové myšlenky a nápady.

Za členy o.s. HYALIT Stanislav Sípal


Autor: Stanislav Sípal | Zveřejněno: 8.7.2015 - 00:00 | Zhlédnuto: 2149x