Výstavba nové školy v roce 1862

Když byl v roce 1810 přestavěn dům č. 123 (Kostelní ul.) na školu, bylo od počátku zřejmé, že kapacita bude příliš malá.


Již v roce 1828 museli vyučovat tři učitelé ve třech třídách dohromady 376 dětí. 1. třída se skládala z dvou pokojů, které byly od sebe odděleny obloukovým nosníkem („bránou“?).

Podmínky pro chod školy byly teměř neúnosné. Školský úřad proto opakovaně požadoval novou stavbu.

Ale až v roce 1862 byla postavena nová, větší školní budova. Dlouho nebylo jasné, na jakém místě má být nová budova vystavěna.

Nakonec bylo rozhodnuto, že stará budova školy bude stržena, zahrada na východní části se zruší a na takto získaném pozemku provedou výstavbu nové dvoupatrové budovy. Do stavebního výboru byli zvoleni hrabě Georg von Buquoy jako patronátní pán, Anton Janoch jako místní školní dozor, starosta Ludwig Stanie, Johann Pils ze Skoronic, Josef Gotthart ze Zdíků a Wenzel Schimanko z Velenova.

Stavební plán budějovického stavitele Alexandra Haase byl úředně schválen. Náklady na výstavbu byly odhadnuty na více než 18.000 zlatých. Od školního stavebního fondu obec obdržela 803 zlatých jako náhradu za válečné a nucené dluhopisy za období 1803 – 1815. Zbytek peněz si museli uhradit společně s okolními obcemi, které do školy vysílaly své děti.  Zakázku provedení stavby získal rožmberský stavitel Josef Mittasch za 14.000 zlatých. Dne 26. října 1862 byla nová školní budova za přítomnosti budějovického diecézního školního inspektora, kanovníka J. Krauze, za asistence kanovníka J. Schnölzera a místních duchovních slavnostně vysvěcena.

Přízemí budovy původně zahrnovalo byt pro řídicího učitele, jednu třídu a kabinet, dále po dvou třídách, sklad a obývací pokoj pro podučitele v prvním a druhém patře. Dvorní křídlo budovy mělo v přízemí sklad na dříví a v obou patrech po jednom obývacím pokoji pro podučitele. Škola mohla být nyní vedena jako čtyřtřídka.

Z knihy: Herbert Sailer, Dějiny jednoho městečka na Šumavě, 2.díl

Překlad do češtiny: Petr Tomčík, Kaplice

Autor: Herbert Sailer | Zveřejněno: 27.3.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 589x