Vzpomínka na Historickou expozici Kaplicka

Historická expozice Kaplicka byla založená v roce 2006 a po téměř 10 let jí mohli návštěvníci navštěvovat v modrém rohovém domě na náměstí. Poslední z expozic zvala do atmosféry konce 19. a počátku 20. století na zdejším venkově. Věnovala se starým řemeslům a životu venkovského lidu na Kaplicku. Nedávno jsme narazili na pár fotografií z této expozice a vy si ji tak díky nim můžete připomenout.


K vidění zde byly mnohé exponáty jako jsou nástroje a zvláštní zařízení, která sloužila při zpracovávání lnu. Mezi nejzajímavější patří krásné kolovraty a přeslice, praktické vochle nebo metr vysoká drhlice. Pozoruhodnou proměnu rostliny lnu v přízi a nakonec až v tkalcovské výtvory, stejně jako jednotlivé fáze zpracování lnu představovalo trojrozměrné dioráma.

K domácímu řemeslu patřilo také vyřezávání dřevěných výrobků, v expozici byla k vidění velká sbírka hoblíků, pil, pilek, sekyr, ale i dalších nástrojů a samozřejmě také samotných výrobků, které se používaly v domácnosti nebo v hospodářství.

Říční toky poskytovaly pohon místním hamerníkům a mlynářům. Mlynářství a hamernictví zde mimo jiné připomínaly modely mlýnů a hamru. Tuto pasáž expozice doplňovalo vorařství s modelem říčního zákoutí a voraři.

V poslední místnosti byli návštěvníci pozváni do „selské světnice“... v okamžiku, kdy jsou hospodář a paní domu ještě doma… 

 

Autor: KIC Kaplice | Zveřejněno: 11.9.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 465x