Zazpíval v Kaplici skřivánek...

Ve čtvrtek 8. února se v celkem mrazivém dopoledni rozezněly v koncertním sále ZUŠ Kaplice v Linecké ulici zpěvné, veselé a zvonivé hlásky zpěváčků – skřivánků. Právě probíhalo regionální kolo pěvecké soutěže jednotlivců „Karlovarský skřivánek 2018“.


Nad uspořádáním letošního kola soutěže převzaly záštitu ZUŠ Kaplice, Linecká 2, MěÚ Kaplice, odbor školství a mládeže a KIC Kaplice. Letos byly osobně z pozice OŠM osloveny všechny základní školy regionu, celkem se zapojily čtyři. Z původních tří základních uměleckých škol se nakonec zapojily dvě. Jednalo se o tyto školy: ZŠ Kaplice, Školní 226; ZŠ a MŠ Malonty; ZŠ Velešín a ZŠ a MŠ Besednice. Za ZUŠky se zapojily Základní umělecká škola Kaplice, Linecká 2 a Základní umělecká škola Vyšší Brod. Celkem se do tohoto kola přihlásilo 28 soutěžících, z toho 3 soutěžící se nedostavili z důvodu nemoci.

Celé kolo probíhalo dne 8. 2. 2018 dle připraveného harmonogramu. Na základě uspořádaných základních kol a zaslaných přihlášek bylo sestaveno pořadí soutěžících. Celkem se soutěžilo v pěti kategoriích. A1 – mladší žáci, kteří nestudují zpěv, A2 – mladší žáci, kteří studují zpěv, B – starší žáci, kteří nestudují zpěv a C1 + C2 – starší žáci, kteří studují zpěv. Jejich výkony okem i uchem bedlivým sledovala odborná porota, která zasedla ve složení:

  • Mgr. Stanislav TRS, absolvent konzervatoře, ředitel KIC Kaplice, jako předseda poroty,
  • Hana Havlíčková – absolventka konzervatoře, učitelka zpěvu na DDM Český Krumlov, členka poroty,
  • Iva Voráčková – Hošpesová, absolventka konzervatoře, učitelka zpěvu na ZUŠ, sólistka Jihočeského divadla, členka poroty.

            Hlavní organizátor regionálního kola Mgr. Pavel Petr celou soutěž řídil a moderoval, nad technickými věcmi držela dohled tajemnice poroty Mgr. Radka Kahovcová – učitelka ZUŠ Kaplice.  

            Každý ze soutěžících zazpíval dvě písničky, z nichž jedna byla povinně lidová. Děti se připravovali pod vedení svých učitelů hudební výchovy, kteří je ve většině případů i doprovázeli na klavír či kytaru. Výkony dětí byly úžasné a porota měla nelehký úkol vyhodnotit ty nejlepší.

            V kategorii A1 si první místo s postupem do Karlových Varů vybojovala Marie Škulavíková ze ZŠ a MŠ Malonty, v kategorii A2 na prvním místě skončila Natálie Hosenseidlová ze ZUŠ Kaplice, Linecká 2. V kategorii B se na první místo probojovali Roman Veselý a Sára Korchová, oba ze ZŠ a MŠ Besednice, oba také postupují do celostátního kola. V kategorii C1 si první místo a postup do Karlových Varů vyzpívaly Nela Karolína Sojková ze ZUŠ Kaplice a Ema Mičanová ze ZUŠ Vyšší Brod, v kategorii C2 se na prvním místě s postupem umístila Zuzana Kramperová ze ZUŠ Vyšší brod.

            Velkým přínosem byla v letošním roce vynikající spolupráce s KIC Kaplice, jmenovitě s Mgr. Stanislavem Trsem, který v rámci Města Kaplice poskytl ceny pro vítěze, a to vstupenky na koncert Tomáše Kluse v Kaplici a vstupenky na vystoupení chlapecké kapely „Dětský pokojíček“ z Velešína. Pro příští rok přislíbil pomoc při jednání se sponzory.

            Závěrem bych poznamenal, že celé kolo proběhlo bez jakýchkoliv problémů a s p. ředitelkou ZUŠ Kaplice Mgr. Anežkou Opekarovou a s p. ředitelem KIC Kaplice Mgr. Stanislavem Trsem byla spolupráce na výbornou.  Všechny zúčastněné školy i zúčastněné děti byly navýsost spokojeny a vyjádřily se v tom smyslu, že příští rok se soutěže určitě zúčastní. I přítomní vyučující byli velice spokojeni a vyjádřili pochvalu a poděkování za zorganizování této soutěže (což nás jako organizátory potěšilo ☺) I jim ovšem patří nemalý dík za to, že s dětmi pracovali, na soutěž je připravili a do regionálního kola doprovodili.

Přestože se jednalo teprve o druhý ročník soutěže v tomto regionu, myslíme si, že povědomí o pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek se pomalu zabydluje na zdejších základních školách a účast bude stoupat. Celkově se dá říci, že soutěž i celá její organizace byla na výborné úrovni. Pro příští rok budeme ještě více pracovat na její propagaci.

Autor: Mgr. Pavel Petr | Zveřejněno: 5.3.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 919x