Živé obrazy Oberhaid

Ve dnech 18. 5. a 19. 5. 2018 pořádala obec Horní Dvořiště ve spolupráci s KVH při W.P.E.P. (Work People European Patriots) akci s názvem „Živé obrazy obce Horní Dvořiště“.


Na KVH při W.P.E.P. jsme se obrátili právě proto, že většina členů se účastní natáčení historických filmů a dokumentů, na kterých zároveň pracují i jako historičtí poradci. Od této spolupráce jsme byli jinými kluby vojenské historie i jednotlivci odrazování jelikož se prý jedná o extrémisty, avšak po osobních zkušenostech musíme říci, že se jednalo pouze o závist, zášť a pomluvy, neboť se jedná o skutečné historiky. Což v současné době potvrzují i složky PČR a vojenští pyrotechnici. Nutno poděkovat tomuto klubu za profesionální vystupování jak svou vizáží, tak i chováním. Tato akce byla vzpomínkovou akcí k příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa. K historii našeho státu druhá světová válka neodmyslitelně patří a obec Horní Dvořiště si tím připomněla miliony zmařených životů. Uctila tím jejich památku. Hlavním poselstvím a propagací této akce byla nesmyslnost válek, jako takových. Člověk si musí vážit života a snažit se předejít zbytečným válkám. Život má člověk jen jeden a proto je třeba si připomínat hrůzy válek. Právě to tím chtěla obec Horní Dvořiště vyjádřit.

Jak akce probíhala?! Již od středy 16. května si začínaly Kluby vojenské historie budovat, stavět a připravovat své dobové tábory, ve kterých mohli návštěvníci vidět a sledovat život daných vojáků. Všechny tábory poté byly v pátek 18. 5. pro návštěvníky otevřeny. Tím vznikla zájemcům o historii možnost sledovat život vojáků na druhoválečné frontě. Byla možnost si prohlídnout například život v britské polní ozdravovně, kde členové klubu mile vysvětlovali, co k čemu sloužilo. Některým návštěvníkům při představě hrůz probíhajících zákroků, běhal mráz po zádech. V německých táborech byly vystaveny různé druhy uniforem německé branné moci, k vidění bylo mnoho originálních druhoválečných rekvizit a techniky. Nechyběly ani tábory Rudé armády, kde návštěvníky akce nejvíce zaujala polní kuchyně a výstava vyznamenání. Proběhla i takzvaná spanilá jízda vojenské techniky po okolních městech a obcích. Zatímco vojenská technika objížděla svou trasu, na návsi v Horním Dvořišti se chystalo pódium a KVH při W.P.E.P. stavělo divadelní jeviště a kulisy pro hlavní program.

Nejdůležitějším dnem celé akce byla sobota 19. 5. na kterou byl naplánován hlavní program. Vše začalo úderem desáté hodiny, kdy německá armáda obsadila Sudety a hraniční pevnosti. To vše za jásotu zdejších Němců. Utlačování českého obyvatelstva na sebe nenechalo dlouho čekat. Zanedlouho přestal Československý stát existovat, a vznikl protektorát. Vlastenci byli pronásledováni, zatím co kolaboranti obsazovali vlivná místa. V druhém obraze byl divák obeznámen se životem v protektorátu a byl i svědkem snahy exilové vlády prokázat politickou sílu a odhodlání Československého státu a lidu v podobě výsadku parašutisty, jenž se pak účastnil atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Život jednoho německého pohlavára byl zaplacen řekou české krve. Poslední živý obraz zachytil konečné chvíle války a osvobození. Německý odpor byl beznadějný. Síly Wehrmachtu a jednotek SS byly sevřeny spojenci a Rudou armádou na Hornodvořišťském náměstí. Když pak Rudoarmnějce podpořil i tank T-34 za zvuku sovětské hymny, bylo o výsledku rozhodnuto. Jednotky SS většinou fanaticky bojovali do posledního dechu a vojáci Wehrmachtu panicky utíkali do zajetí Americké armády (US Army) v naději, že se vyhnou nemilosrdnému zacházení sovětů, kteří německé vojáky léčili jejich vlastní medicínou. Všechnu vřavu nakonec protkly zvony a konečně to byly tolik očekávané zvony míru. Tečkou za tímto smutným obdobím naší minulosti byla recitace dvou dětí v doprovodu čestné stráže československé samostatné brigády o onom muži s knírem. Konečně se dostavším míru v Evropě následovaným Československou hymnou. Za nás za všechny bychom rádi konstatovali, že se akce mimořádně povedla a již nyní se zvažuje další ročník.

Zvláštní poděkování : Mgr. Jaromír Pytel ( KVH při W.P.E.P ) - scénář a režie, scénář zvukové stopy, organizace všech KVH, organizace spanilé jízdy, spolupráce s PČR, Petr Peterka ( KVH při W.P.E.P ) sestříhání zvukového a hudebního doprovodu, Zdeněk Kemény ( starosta obce Horní Dvořiště) – organizace, zajištění, povolení akce, hlavní odpovědnost, Michal a Vladimíra Lendackých – organizace, shánění sponzorů, prezentace akce, zajištění (nejtěžší břímě ohledně celé akce), Henrich Lendacký – správce střelnice. Dále pak pomoc při občerstvení účinkujících (Dagmar Krejčová, Radim Krejčí, Suzie Goldmanová, Dagmar Krejčová ml., Lukáš Bigas a Milan Krejčí ml.), SDH Horní Dvořiště, SDH Dolní Dvořiště, SDH Vyšší Brod. Zaměstnanci obce Horní Dvořiště (Pavel Karala, Anna Kollárová, Karel Pícha, Ing. Helena Baudyšová) a kapele bejvalej IG-Elit za zpestření večerního programu „Tancovačka k osvobození“.

Velké díky patří také všem sponzorům – Jihočeský kraj, Egal s.r.o, SGA Schody, Isotherm, Kap Cafe Kaplice, Agro Svoboda, KIC Kaplice, Alu plast, Engel, Targrem, Jednota Kaplice, obec Dolní Dvořiště, obec Malonty, město Vyšší Brod, město Rožmberk, obec Omlenice, obec Střítěž, obec Loučovice a manželům Šnobrovým za poskytnutí pozemků k parkování.

 

Děkujeme, obec Horní Dvořiště

 

video a fotogalerie 

https://www.youtube.com/watch?v=owZ7JEVMZKc&feature=share

https://www.facebook.com/pg/KVHCB/photos/?tab=album&album_id=1798181130248522

https://www.facebook.com/frantisek.fazekas/media_set?set=a.2189859297698022.1073741850.100000219195430&type=3

 

 


Autor: Obec Horní Dvořiště | Zveřejněno: 1.6.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 591x