Dům zdobený sgrafity
Patrový renesanční dům na náměstí nese na průčelí zbytky figurálních sgrafit s letopočtem 1605. Sgrafita zobrazují motiv řezníka, porážejícího býka a postavu justice. Sgrafity je zdobená i korunní konsolová římsa. 


Střed západní fronty náměstí zdobí dům čp. 215 s fragmetny sgrafitové výzdoby na fasádě, která se ve městě zachovala jako jediná. Původně měl tento měšťanský dům z roku 1605 vysoký ozdobný renesanční štít, o nějž přišel při přestavbě v poslední čtvrtině 19. století. Dochovaná část figurálního sgrafita zachycuje postavu řezníka porážející dobytče, alegorii soudní moci a rožmberský erb. Podle těchto indicií mohl být majitelem domu bohatý měšťan provozující řeznické řemeslo, jenž zároveň zastával důležité postavení v městské radě.

V patře domu, kde sídlí Komerční banka, zůstal zachován původní renesanční trámový strop. V tomto domě se nejspíš scházeli příslušníci řeznického cechu, majitel domu mohl být cechmistrem tohoto cechu.