Čertovský rej

5.12.2018
16:00 - 17:00
KIC Kaplice a DDM Kaplice (organizátor)