Kamenná kašna
O kamenném sloupu kašny se traduje, že toto býval pranýř. Kašna byla postavena roku 1646. Na počátku II. světové války došlo k jejímu posunutí z osy náměstí na severní stranu - tehdejší náměstí se se jménem Adolfa Hitlera stalo jevištěm velkých vojenských nástupů. 


Kašna se vrátila na své původní místo při rekonstrukci náměstí roku 2013. Voda byla do této kašny původně přiváděna v dřevěném potrubí. V jejím středu se tyčí kamenný sloup s letopočtem 1646, rokem, kdy byla dřevěná kašna nahrazena kamenou a dalšími letopočty renovace 1717, 1775, 1901, 1934, 1996. Svého času se na jeho vrcholu skvěla pozlacená carská orlice na památku pobytu ruského vojska v roce 1799.

Od kašny si obyvatelé odnášeli vodu ve vědrech nebo odváželi v sudech. Na kaplickém náměstí stával až do osvíceneckých reforem výstražný symbol městské právní moci a zároveň prostředek výkonu trestu - pranýř. Provinilec byl k pranýři ukován nebo připoután a po dobu trestu seděl nebo ležel. Ke kruhu upevněném na pranýři připoutávali ty, kdo propadli trestu ranami nebo-li pardusou. Hlavní součástí trestu, často bolestivější než výprask, však byl posměch a urážky okolojdoucích. Pranýř patřil ve středověku k lehčím trestům...