Kostel sv. Floriána
V bezprostředním sousedství kostela sv. Petra a Pavla stojí rovněž pozdně gotický kostel, tentokrát zasvěcený patronu hasičů sv. Floriánovi.


Je to svým způsobem zvláštnost, aby uvnitř malého města stály bok po boku dva kostely a proto se vytvářely různé hypotézy, která z chrámových staveb mohla být tou původní kaplí z pověsti, či jaké bylo vůbec využití např. tohoto menšího, jižnějšího kostela. Jedna z hypotéz hovoří o možnosti, že tento níže v terénu posazený kostel mohl být karnerem (márnicí). Na starém hřbitově kolem obou kostelů se pohřbívalo až do roku 1787.

Historie kostela sv. Floriána je docela pohnutá, zvlášť když za napoleonských válek sloužil jako sklad vojenského materiálu a došlo k jeho velkému zpustošení. Někdy je možné se setkat s pojmy kostel "německý" (sv. Petra a Pavla) a "český" (sv. Floriána). Pro české obyvatele výrazně německy osídlené Kaplice byl významný rok 1901, kdy biskupská konzistoř rozhodla, že malý kostelík bude určen pro české bohoslužby.