Kostel sv. Petra a Pavla
Pozdně gotický děkanský kostel sv. Petra a Pavla leží uprostřed nevelkého chrámového okrsku a s velkou pravděpodobností ctí polohu jádra původní osady.


(Ta byla dle pověsti postavena kolem kaple, zbudované na poděkování za záchranu života rytíře lovce, jenž se ve zdejších lesích dostal do úzkých na lovu jelena). V chrámovém interiéru lze obdivovat síťovou žebrovou klenbu, která se vypíná nad kostelním dvoulodím a především pak působivou křížovou a paprskovitou klenbu nad kněžištěm zakončenou krásnými lunetami s výjevy z Nového Zákona.