Památky v KapliciRadnice města Kaplice

Dnešní podoba budovy radnice je dílem stavitele Jana Girky z roku 1852, ale historie domu je mnohem starší a své přestavby se dočkala radnice hned několikrát.

... více na: Radnice města Kaplice

Kostel sv. Petra a Pavla

Pozdně gotický děkanský kostel sv. Petra a Pavla leží uprostřed nevelkého chrámového okrsku a s velkou pravděpodobností ctí polohu jádra původní osady.

... více na: Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Floriána

V bezprostředním sousedství kostela sv. Petra a Pavla stojí rovněž pozdně gotický kostel, tentokrát zasvěcený patronu hasičů sv. Floriánovi.

... více na: Kostel sv. Floriána

Pivovar na Bělidle

Bývalý panský pivovar je dominantou malé čtvrti zv. Bělidlo. Jeho jednopatrová budova s dlouhým průčelím a dvěma volutovými štíty patří k nejlépe zachovalým barokním stavbám ve městě.

... více na: Pivovar na Bělidle

Pivovar na náměstí

Rozlehlý patrový dům s renesančním kamenným bosovaným portálem domněle sloužil jako klášterní dvůr milevským premonstrátům, kteří měli do roku 1552 nad Kaplicí duchovní správu.

... více na: Pivovar na náměstí

Kaple sv. Josefa a Barbory

Špitál s kaplí sv. Josefa a sv. Barbory, stojící dnes v centru města, se v druhé polovině 18. století nacházel vlastně na samém okraji Kaplice. Původně sloužila stavba jako protestantský kostel, ale ten byl po roce 1620 opuštěn a ponechán svému osudu.

... více na: Kaple sv. Josefa a Barbory

Dům zdobený sgrafity

Patrový renesanční dům na náměstí nese na průčelí zbytky figurálních sgrafit s letopočtem 1605. Sgrafita zobrazují motiv řezníka, porážejícího býka a postavu justice. Sgrafity je zdobená i korunní konsolová římsa. 

... více na: Dům zdobený sgrafity

Kamenná kašna

O kamenném sloupu kašny se traduje, že toto býval pranýř. Kašna byla postavena roku 1646. Na počátku II. světové války došlo k jejímu posunutí z osy náměstí na severní stranu - tehdejší náměstí se se jménem Adolfa Hitlera stalo jevištěm velkých vojenských nástupů. 

... více na: Kamenná kašna