Pivovar na Bělidle
Bývalý panský pivovar je dominantou malé čtvrti zv. Bělidlo. Jeho jednopatrová budova s dlouhým průčelím a dvěma volutovými štíty patří k nejlépe zachovalým barokním stavbám ve městě.


Za vznikem tohoto druhého pivovaru (starší pivovar na náměstí byl založen mnohem dříve) nejspíš stojí pře místních měšťanů s vrchností. Když v roce 1628 zvýšila majitelka Novohradského panství hraběnka Magdaléna Buquoyová kaplickým poplatek z piva, zdráhali se Kapličtí zvýšený poplatek odvádět a proto jim bylo várečné právo odňato. Vrchnost si postavila v roce 1648 nový pivovar mimo město právě na tomto místě při řece Malši. Spor s měšťany byl urovnán až o pět let později. V pivovaře se vařilo pivo až do 50. let 20. století.