Pověsti a legendyZlomený luk aneb pověst o vzniku Kaplice

Název Kaplice se odvozuje od slova "kaple" a u vzniku našeho městečka stála jedna lovecká příhoda...

... více na: Zlomený luk

Zakletá bílá panna na hradě Pořešín

Nedaleko Kaplice stojí pobořené zdi středověkého hradu Pořešín. Vypráví se o něm například pověst o zakleté bílé panně...

... více na: Zakletá bílá panna

Tajemství náhrobku v chrámu Páně v Kaplici

Tajemství náhrobku v chrámu Páně v Kaplici

V kostele sv. Floriána můžete spatřit tři náhrobní kameny vsazené do zdi. Patří knězi, urozené dámě a velmi mladému chlapci...

... více na: Tajemství náhrobku

Louzek

Zakletý hrad Louzek

Hrad Louzek je opředen mnoha pověstmi. Má svého nešťastného ducha kdysi zlotřilého pána, a čas tu mezi zdmi běží jinak než je obvyklé...

... více na: Zakletý hrad Louzek

O bílé paní z hradu Sokolčí

O bílé paní z hradu Sokolčí

Odvážná šlechtická dívka z loveckého hrádku Sokolčí, která si tak ráda jezdila zalovit do lesů, ten den neměla štěstí...

... více na: Bílá paní na Sokolčí

Blansko

Záchraněný kostelní zvon v Blansku

I kostelní zvony mohou mít své legendy. Jednu kouzelnou příhodu může vyprávět i zvon z kostela sv. Jiří v Blansku...

... více na: Blanský zvon

Špitál při kapli sv. Barbory a sv. Josefa

Vydejte se po stopách cestou znaveného poutníka a nalezněte azyl v malém kaplickém špitále...

... více na: Špitál v Kaplici