Radnice města Kaplice
Dnešní podoba budovy radnice je dílem stavitele Jana Girky z roku 1852, ale historie domu je mnohem starší a své přestavby se dočkala radnice hned několikrát.


V polovině 16. století jí renesanční podobu vtiskl italský mistr Clement a jako jediná z budov na náměstí byla tehdy patrová. Z pozdější barokní přestavby se dochovala např. věž s cibulovitou bání.Ve své době sloužil dolní radniční mázhaus jako hospoda k šenkování piva, také se zde o několik desetiletí později nacházela policejní strážnice, vězení a sklad dřeva. V patře měl byt vedoucího úřadu pozemkových knih (1846).