Hrad Pořešín

Středověký hrad pochází z 13. století a zkázu mu přinesl sám jeho majitel Oldřich z Rožmberka (před ním hrad drželi páni z Pořešína), hrad nechal pobořit za husitských válek, aby zabránil jeho obsazení husity. Dochovala se torza jižního paláce, druhé brány i plášťové hradby. Do hradu se vstupovalo přes dva příkopy dvěma malými předhradími.Výchozí bod trasy (modrá turistická značka), vedoucí k zřícenině středověkého hradu Pořešín můžeme umístit do městského parku v Kaplici. Tady se vydáme podél levého břehu řeky Malše. Brzy míjíme po pravé straně malou elektrárnu a hned za ní už vstupujeme do nitra lesa, řeka se na chvíli stává divočejší, v ostré zákrutě se láme o skálu.

Přejdeme do mírnější pasáže, blížíme se k malebnému místu soutoku Malše s říčkou Černou. Cesta pokračuje okrajem lesa, přes luka. Levý břeh se začíná zvedat, ale zpočátku je cesta stále ještě nenáročná. Ještě nedávno vedla celá trasa divokým říčním kaňonem, dnes se zhruba 2 km před Pořešínem stáčí lesní cestou vzhůru k obci Pořešínec. Od obce Pořešín se po modré už pohodlně dostanete až k přímo k hradu.

 

NA HRADĚ

Pořešín se stal prvním objektem v České republice, který zavádí podle francouzského vzoru prohlídku torzálních objektů pomocí velkoplošných kreseb nebo projekcí. Na různých místech hradu je umístěno celkem 6 kreslených panelů z doby života hradu na kovaných stojanech tak, aby si návštěvník mohl okamžitě porovnat rozdíl mezi tím, jak to vypadalo „kdysi“, a jak to vypadá „dnes“.V příštích letech přibudou ještě 4 další, takže se jejich počet rozšíří na celkových 10.

Tyto kreslené panely doplní ještě stylové označení hradních budov, věže, zbrojnice, kuchyně a bran, takže návštěvník bude moci absolvovat vlastním tempem plnohodnotnou prohlídku hradu bez toho, že by byl jakkoliv rušen nebo popoháněn průvodcem. V letošním roce budou otevřeny i historické řemeslné provozy hradní kuchyně a kovárny, kde budou k vyzkoušení i repliky středověkého brusu, ručního mlýnku na obilí a hrnčířského kruhu, které byly pořízeny rovněž ve spolupráci s Místní akční skupinou Pomalší. Hradní muzeum bude doplněno o další exponáty, tentokrát vrcholně a pozdně středověkou keramikou z Blanska. K vidění bude i kostým středověkého pána hradu, pořízený za přispění Jihočeského kraje. Pořešínské Hradní muzeum se tak stává významnou institucí, která dává nahlížet do středověkého života našich předků nikoliv jen na hradech na Malši, ale v rámci celého regionu Pomalší.

 

Výlety do okolí

Sdílení informací
Sdílet na Facebooku
Doporučit známému
Vytisknou článek
Navigace
48° 46' 30,1", 14° 30' 40,8"
4 km od KIC Kaplice
Údaje
Sdružení Hrady na Malši

Kontaktní osoba: Radek Kocanda +420 720 342 950
www.hradynamalsi.cz/
Otevírací doba v tomto měsíci