Záchraněný kostelní zvon v Blansku


I kostelní zvony mohou mít své legendy. Jednu kouzelnou příhodu může vyprávět i zvon z kostela sv. Jiří v Blansku...


Blansko

   Ve věži kostela v Blansku dosud visí původní, reliéfy zdobený zvon. Po staletí svolává věřící k bohoslužbám a zvoní se s ním ráno, v poledne i večer. Jeho hlas je prý slyšet na hodinu cesty. Měl příznivý osud, neboť nebyl zrekvírován erárem v průběhu obou světových válek. Pro jeho krásný a čistý hlas byl vybrán buquoyskou vrchností pro nově budovaný poutní kostel Panny Marie Dobré rady v Dobré Vodě. Jakmile se tuto zvěst dozvěděl pan farář, zesmutněl. Přemýšlel jak tomu zabránit, ale na nic nemohl přijít. Svěřil se s touto záležitostí kostelníkovi.

   Kostelník byl bodrý venkovský člověk, který si věděl rady. Vystoupal po schodech do věže ke zvonu, chvíli si ho prohlížel, až přišel na spásný nápad jak zvon poškodit. Srdce zvonu bijící na okraj věnce je zavěšeno na řemeni, který je třeba zkrátit, aby bilo do pláště zvonu, tím se znehodnotí jeho hlas. Když tak učinil, vyzkoušel kostelník hlas zvonu a ten zněl nakřáple. S radostnou zvěstí zašel na faru za farářem.

   Oba vyčkávali dne, kdy si pro zvon přijede vrchnost. Nastal osudný den, kdy do Blanska přijel vrchní stavitel Dobrovodského kostela s několika muži. Stavitel požádal kostelníka, aby zazvonil a on mohl uslyšet hlas tohoto vychváleného zvonu. Kostelník zatáhl za provaz a z věže se ozval nelíbivý hlas zvonu. Stavitel stál v němém úžasu a nechtěl věřit, že by měl takový poškozený zvon odvézt do svatyně na Dobrou Vodu. Poté se rozloučl s farářem a odjel i s muži pryč.

   Tak prozíravý kostelník zachránil zvon v Blansku.