Zlomený luk aneb pověst o vzniku Kaplice


Název Kaplice se odvozuje od slova "kaple" a u vzniku našeho městečka stála jedna lovecká příhoda...


Před mnoha a mnoha lety žil na hradě Pořešín jeden rytíř, který rád samotný chodil na lov. Jednou lovil v pralese, který se rozkládal jižně od hradu. Tu pojednou vystoupil z houštiny obrovský medvěd a zdálo se, že se chce vrhnout na rytíře. Lovec rychle sáhl po svém luku, přiložil ostrý šíp s úmyslem skolit netvora. Ale luk se rozlomil vedví, a rytíř zde stál pojednou bez obrany a beze zbraně. V této největší nouzi slíbil postavit na tomto místě kapli, když mu nebe pomůže. Ve stejném okamžiku se objevil cizí rytíř, který zabil medvěda, ale hned na to se vzdálil a zmizel v temnotě lesa. Rytíř z Pořešína dodržel svůj slib. Stromy na tom místě byly pokáceny, byla vytvořena lesní mýtina a u cesty byla postavena kaple. Během doby se usadili u tohoto kostelíka zemědělci, řemeslníci a obchodníci a toto nově vzniklé místo dostalo jméno Kaplice, podle té kaple, která zavdala příčinu jeho vzniku.